"Je bouwt een vertrouwensband op én je deelt je eigen tijd in!"

Kristie is werkzaam als ambulant woonbegeleider bij Fonteynenburg. Wij noemen dat bij Fonteynenburg herstelbegeleider. Een solistische functie, je gaat vaak alleen op pad naar de mensen thuis. Toch vind ze het fijn werken. “je bouwt een vertrouwensband op én je deelt je eigen tijd in!”  

 


Ik ben trots op mijn werk!

één gesprekje kan al helpen


Sinds twee jaar gaat Kristie op pad naar verschillende bewoners van Leidschendam – Voorburg. Bewoners met verschillende kwetsbaarheden, waaronder ook schizofrenie en autisme. Het kost tijd om vertrouwen te winnen, maar als je dat bereikt kom je samen ver. Bewoners zijn vaak geïsoleerd, en hun enige verbinding met de buitenwereld verloopt dan met de begeleider. Sommigen hebben nog contact met familie.  

 Een gebrekkig netwerk
De omgeving heeft vaak niet veel achtergrondinformatie of kennis om goed te kunnen aansluiten op de bewoner. Dit blijft een grijs gebied waardoor vaak aansluiting uitblijft, tenzij er overlast is. Helaas heeft de bewoners zelf al genoeg te stellen met de eigen psychische kwetsbaarheid, ook hier is geen plek voor sociale contacten. Het bemiddelen en verbinden is dus van groot belang voor de hulpverleners. Sommige cliënten bezoeken buurtbijeenkomsten of inloop activiteiten georganiseerd door initiatiefnemers binnen wijken met het oog op het voorkomen op isolement. 

Hoe verbind jij je met de bewoner als “jouw” cliënt?
Door je kwetsbaarder op te stellen als hulpverlener, we doen dit samen. Ik sta niet boven de bewoner. We staan naast elkaar en gaan samen aan de slag. Wanneer je dan samen successen behaald dan krijgen we er allebei energie van en komt er toekomstperspectief! Ik merk ook snel genoeg aan de lichaamstaal van cliënten hoe ze in hun vel zitten. Dat bevordert ook de samenwerking.  Ik ga niet pushen als de energie er niet is. Dat werkt contraproductief en is niet bevorderlijk voor het proces in het werken naar het doel. Soms begrijpt een cliënt ook niet waar mijn werk start en waar het eindigt, ik moet duidelijk mijn grenzen aangeven.  

Bijzonder werk?
Ik vind mijn werk zeker bijzonder. Je werkt met je hart en je merkt direct dat je iets kan betekenen voor mensen. Soms door alleen een gesprekje, soms door een begeleiding naar schuldhulp of andere instantie, geen dag is hetzelfde. Ik voel de waardering van de mensen voor mijn begeleiding en dat maakt me trots op ons werk!