Cliëntenraad

Bij Fonteynenburg sta je als cliënt centraal. Ook bij beslissingen in de organisatie. Zo schuiven bij al onze belangrijke overlegstructuren en beslismomenten cliënten aan en nemen actief deel. Want écht samen maken we mogelijkheden waar.


Taken en verantwoordelijkheden cliëntenraad 

De cliëntenraad komt op voor de algemene belangen van alle cliënten van Fonteynenburg en is de vertegnwoordiger naar raad van bestuur. De taken van de cliëntenraad kunnen in het kort omschreven worden als het adviseren van de raad van bestuur in die zaken die alle cliënten van Fonteynenburg aangaan.

De Fonteynenburg cliëntenraad schuift aan en praat mee over alle onderdelen van de organisatie. Van werving van personeel, tot de uitbreiding van participatiecentra, de Cliëntenraad doet mee in het beslisproces. Daarnaast voert de raad ook gesprekken met de Gemeentes waar Fonteynenburg actief is. De cliëntenraad is in de hele organisatie vertegenwoordigd.

De raad is verder verankerd binnen de organisatie door een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met Fonteynenburg. Zo krijgt dit orgaan een formelere vorm en functie om de zeggenschap te waarborgen.  

*In elke instelling in de gezondheidszorg moet de belangenbehartiging van cliënten vorm krijgen door een onafhankelijke cliëntenraad. Dat is zo bepaald in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen.

Contact
Heb je vragen over de Cliëntenraad? Neem dan contact op via
cliëntenraad@fonteynenburg.nl of via 088-5050100.


Buitengewone mensen op
bijzondere locaties!