Collega's aan het woord


“De kunst in mijn werk is de mensen weer het gevoel te geven dat ze ertoe doen.”

“Met elke cliënt bespreek ik wekelijks wat er speelt en wat we kunnen doen om het leven aangenamer te maken. Dat doen we samen, of ik compenseer wat diegene zelf niet kan. Vanuit de rehabilitatiemethodiek kijk ik naar alle levensgebieden, waaronder wonen, werken en vrije tijd. Elke vraag of wens van een cliënt neem ik serieus. Te vaak horen zij: dat kun jij toch niet. De kunst in mijn werk is de mensen weer het gevoel te geven dat ze ertoe doen. Bijvoorbeeld door ze in hele kleine stapjes aan vrijwilligerswerk te helpen, of aan een beter huis – dat wat zij belangrijk vinden. Daarbij bekijk ik ook of ze wel alle financiële mogelijkheden gebruiken en de juiste indicatie hebben – zo niet, dan vraag ik die aan. Het is telkens weer puzzelen om dingen voor elkaar te krijgen. Gelukkig heb ik veel vrijheid om te doen wat nodig is.”

Ellen, Herstelcoördinator op Wisselspoor


TIPS EN TRICKS