Maak jij mogelijkheden waar als vrijwilliger?

Om onze cliënten nog meer mogelijkheden te bieden om te werken aan herstel, zijn we altijd op zoek naar vrijwilligers die ons willen helpen bij het versterken van het netwerk rond de cliënt. Een gewoon leven leiden. Dat is niet altijd zo makkelijk als het klinkt. Fonteynenburg ondersteunt en begeleidt ongeveer 770 mensen met een psychische kwetsbaarheid om zelfstandig te wonen, leven en werken. Cliënten werken samen met begeleiders en ervaringsdeskundigen aan herstel op een manier die bij de cliënt past.  Lijkt het jou een mooie uitdaging om met ons aan de slag te gaan, lees dan even verder.

 


Jouw inzet is heel waardevol voor onze cliënten!

Kom een keer kijken!


Waarom ben jij als vrijwilliger belangrijk voor ons?

Door jouw aanwezigheid en deelname kunnen onze cliënten net een beetje meer. Onze herstelbegeleiders werken samen met de cliënten aan herstel. Door jouw hulp kunnen cliënten verder aan de slag met hun netwerk.

Een bezoek met cliënten aan familie, vrienden, een winkel of vereniging, soms komen onze begeleiders door de werkdruk daar minder aan toe. Ook het ondernemen van activiteiten buiten de organisatie kost vaak veel tijd. Onze collega’s willen graag meer op pad met de cliënt, maar door tijdgebrek en de dagelijkse werkzaamheden lukt dit niet altijd. Jij kan er voor zorgen dat de cliënt actiever deelneemt aan sociale activiteiten, waardoor zijn of haar  netwerk verder groeit. Je vormt een verbinding van de cliënt met de buitenwereld, een belangrijke schakel voor herstel!

Goed Geregeld!
Fonteynenburg heeft het certificaat Goed Geregeld, van de Vereniging NOV. Een bevestiging dat we met zorg en goede  afspraken zorgen voor een goede werkplek voor vrijwilligers. Want als vrijwilliger bied je onze cliënten zoveel meer, een kans op een nog groter netwerk en meer mogelijkheden om te werken aan herstel. Wij willen daarom dat onze vrijwilligers veilig en goed begeleid aan de slag kunnen. Wil je meer weten over dit certificaat, klik hier 

 Wat zijn de mogelijke taken van onze vrijwilligers?

Binnen Fonteynenburg zoeken we vrijwilligers om te helpen bij:

- het uitvoeren van creatieve activiteiten op onze CJOE@locaties en De Smeltkroes, zoals schilderen, houtbewerken, tuinieren
- het vervoeren van deelnemers van onze CJOE@ locaties van en naar activiteiten
- het verzorgen van de interne post tussen alle locaties van Fonteynenburg in de regio Haaglanden
- het zorgen voor een warm ontvangst van onze bezoekers en deelnemers als gastheer of   gastvrouw
- het verzorgen van maaltijden en lunches voor én met onze cliënten en deelnemers
- Het helpen bij evenementen en bijeenkomsten voor cliënten en medewerkers

Wat bieden wij vanuit Fonteynenburg:

  • Een aangename werksfeer in één of meerdere betrokken teams
  • Begeleiding van een vrijwilligerscoördinator en een teamlid van het betrokken team
  • Verzekeringen voor een veilige werkplek (Burgerlijke aansprakelijkheid en arbeidsongevallen)
  • Onkosten- en kilometervergoeding
  • Kerstpakket en andere attenties gedurende het jaar
  • Deelname aan de Fonteynenburgdag en andere evenementen zoals kerst- of nieuwjaarsborrel
  • Cursus mogelijkheden, workshops en trainingen kunnen je inzet als vrijwilliger versterken.
  • Een Vrijwilligerscontract voor tenminste een jaar

 


Op pad met cliënten

Doe je mee?


Wil je met ons in gesprek? Of heb je een goed idee?

Fonteynenburg staat voor mogelijkheden waarmaken, voor onze cliënten, collega’s en vrijwilligers. Heb je een goed idee waarmee je ons werk verder helpt, laat het weten. We zijn altijd geïnteresseerd in goede ideeën!

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

We werken met cliënten met een psychische kwetsbaarheid. Het is daarom van belang dat we een veilige woon- werk- en leefomgeving bieden aan cliënten en collega’s. We vragen daarom van alle medewerkers én vrijwilligers een VOG. Het Ministerie van Justitie geeft deze af als er geen redenen bekend zijn waarom u dit vrijwilligerswerk niet mag of kan uitvoeren. Wij vergoeden de kosten voor de aanvraag van de VOG en zorgen dat je de aanvraag eenvoudig kan doen.

De vrijwilligersovereenkomst

Wanneer je aan de slag gaat met Fonteynenburg dan sluiten we samen een overeenkomst. Hierin leggen we vast dat je onbetaald werk verricht en plaatsen we ook de rechten die je hebt als vrijwilliger bij ons. Daarnaast geven we ook de regelingen aan op het gebied van privacy en uitleg hoe we binnen de organisatie met elkaar omgaan. Voordat je bij ons begint, ondertekenen we de overeenkomst. Ook voor vrijwilligers geldt een proefperiode van twee maanden. Zo kijken we beide in die periode of het vrijwilligerswerk bevalt, hoe de samenwerking verloopt en of er een goede match is. We evalueren daarna samen en kijken hoe we verder gaan. Zo maken we mogelijkheden waar!Extra mogelijkheden

We bieden onze vrijwilligers ook extra mogelijkheden; mogelijkheden om meer te ervaringen op te doen over ons werk en kennis te maken met de organisatie. Zo bieden we een (basis)training Steunend Relationeel Handelen en ben je altijd van harte welkom op onze bijeenkomsten zoals de Fonteynenburgdag, de kerstborrel en andere evenementen. Ook hebben we natuurlijk af en toe leuke attenties, we waarderen jouw inzet! Heb je zelf een goed idee dan horen we dat ook graag!

Heb je vragen of wil je een keer komen kijken?

Heb je vragen of wil je een keer ervaren hoe wij werken aan herstel? Kom gerust een keer langs op één van onze CJOE@ locaties. Je kunt je vragen ook stellen aan onze vrijwilligerscoördinator, Iris Hanny via i.hanny@fonteynenburg.nl of 088 - 5050100

Kijk ook op deze site voor meer informatie over onze woonlocaties, CJOE@locaties en de Smeltkroes!Op pad met cliënten


Iedereen is
bijzonder

Fonteynenburg is anders, omdat de cliënten, ervaringsdeskundigen en medewerkers dat ook zijn.


BUITENGEWONE MENSEN OP
BIJZONDERE LOCATIES