KLACHTENMELDINGEN EN SUGGESTIES

Cliënten van Fonteynenburg kunnen een cliëntvertrouwenspersoon benaderen. Daarnaast beschikt Fonteynenburg over een interne klachtenfunctionaris.


Klachtenmeldingen leiden tot verbeterprocessen

Evenals beleidsaanpassingen en reflectie. Soms is een klacht niet gegrond verklaard maar zorgt deze wel voor een beleidsaanpassing of een andere verandering om onduidelijkheden weg te nemen. Naar aanleiding van de klachten in 2017 heeft in het bijzonder een discussie plaatsgevonden over de afspraken betreffende grenzen van zorg.

Cliënten kunnen altijd suggesties doorgeven via hun begeleider, de interne klachtenfunctionaris of de cliëntvertrouwenspersoon. Een ervaringsdeskundige treedt soms ook op als gesprekspartner om te komen tot suggesties en verbetervoorstellen. Samen kleuren we zo ook de wereld mooier.


WAT KAN JIJ DOEN ALS JE EEN KLACHT OF PROBLEEM HEBT?

Medewerkers van Fonteynenburg doen er alles aan om de samenwerking en dienstverlening goed te verzorgen. Toch komt het voor dat je een probleem ervaart. Wat kan je doen  als je niet tevreden bent over de dienstverlening van Fonteynenburg? Wij gaan graag met je in gesprek.  We willen het probleem goed oplossen en tegelijk leren om onze dienstverlening te verbeteren. Jouw klacht kan over van alles gaan.

Hoe verhelpen we samen een probleem of klacht

  1. Praat met de direct betrokken persoon.
  2. Wil of durf je dat niet? Vraag je begeleider waarbij je je op je gemak voelt om je te helpen.
  3. Kom je er zo niet uit, ga dan in gesprek met de manager.
  4. Wordt jouw probleem zo niet opgelost, dan kan je een officiële klacht indienen bij de interne klachtenfunctionaris.
  5. Ben je, onverhoopt, niet tevreden bent over de oplossing van de klacht door Fonteynenburg, dan kan je je klacht indienen bij de Geschillencommissie zorginstellingen.

Je kunt op ieder moment de hulp inschakelen van de cliëntvertrouwenspersoon.
Neem ook altijd een familielid of een vriend(in) meenemen naar een gesprek.


Cliëntvertrouwenspersoon

Je kan bij de cliëntvertrouwenspersoon terecht met je verhaal. Vaak helpt dat al. De vertrouwenspersoon zoekt samen met jou naar een oplossing. Meer weten? Lees de folder ‘Wat kan de cliëntvertrouwenspersoon voor jou betekenen?’ Deze folder kan je opvragen bij het Service Bureau: receptie@fonteynenburg.nl of telefoon 085-485 69 00.


Welkom bij
FonteynenburgMedewerker, begeleider, clustermanager

Alle medewerkers zijn te bereiken op de locatie waar ze werken. Je kunt ze ook bereiken via het algemene telefoonnummer van Fonteynenburg 085-485 69 00 of via de e-mail: receptie@fonteynenburg.nl. De receptie zorgt er voor dat je bij de juiste persoon terecht komt.


Interne klachtenfunctionaris

Na het indienen van de klacht neemt de interne klachtenfunctionaris binnen vier werkdagen contact met je op om je klacht te bespreken. Daarna bespreekt zij de klacht met de medewerker en zijn/haar manager. Zij bepaalt of de klacht in behandeling kan worden genomen. De klacht wordt altijd strikt vertrouwelijk behandeld. De klachtenfunctionaris probeert de onvrede tussen partijen naar tevredenheid op te lossen. De interne klachtenfunctionaris behandelt de klacht binnen zes weken, indien nodig kan ze de termijn met maximaal vier weken verlengen. De interne klachtenfunctionaris brengt verslag en advies uit aan de directeur- bestuurder. Je ontvangt dan binnen twee weken een brief van de directeur- bestuurder waarin het resultaat van de klachtenbemiddeling staat. In de klachtenprocedure zijn deze stappen uitgebreid beschreven,. Dit document kan je opvragen via je begeleider of de interne klachtenfunctionaris.

Je klacht kan je persoonlijk, telefonisch (tel. 085-485 69 00), schriftelijk of via mail (info@fonteynenburg.nl) indienen.


Geschillencommissie zorginstellingen

Fonteynenburg is aangesloten bij de Geschillencommissie zorginstellingen. Wanneer je onverhoopt niet tevreden bent over de oplossing van de klacht door Fonteynenburg, dan kan je je klacht indienen bij de Geschillencommissie zorginstellingen. De cliëntvertrouwenspersoon en/of de interne klachtenfunctionaris helpt je bij het indienen van de klacht als je dat wilt. De contactgegevens en procedure voor het indienen van klachten kan je vinden op de website www.degeschillencommissie.nl.