MISSIE, VISIE & METHODIEK

Fonteynenburg begeleidt én helpt organiseren op de gebieden waar de cliënt dat nodig vindt. Op basis van persoonlijke krachten en mogelijkheden bouwen we samen met de omgeving aan herstel. Gestructureerd en stap voor stap, zodat de cliënt zo zelfstandig mogelijk kan wonen, leven en werken in goed contact met anderen.

Onze aanpak is community gericht, omdat wij geloven dat een sterk netwerk zorgt voor een duurzaam herstel. Samen bouwen we aan een stevig netwerk dat past en gaat helpen. Steeds staat centraal wie en wat is nodig om zo zelfstandig mogelijk te wonen, werken en leven?


Over Fonteynenburg

Jaarlijks helpt en begeleidt Fonteynenburg 700 mensen met een psychische kwetsbaarheid. Op 24 juni 1970 is Stichting Fonteynenburg opgericht.

De Beukenhof 1974

Onze eerste locatie is De Beukenhof aan de Jan Thijssenweg 6 in Rijswijk en werd officieel geopend op 16 mei 1974.

Fonteynenburg biedt cliënten de volgende mogelijkheden:

  • Begeleiding thuis - Gewoon wonen, werken en leven in je eigen huis, met ondersteuning.
  • Beschermd thuis - Zelfstandige appartementen voor mensen die zelfstandig willen en kunnen wonen mét begeleiding.
  • Beschermd wonen - Woongroepen waar cliënten in groepsverband wonen en onder begeleiding werken aan eigen vaardigheden.
  • CJOE (participatie- en educatie) - Een plek voor ontmoeting, training, cursus, en leuke evenementen.

Ons werkgebied is regio Haaglanden: Rijswijk, Delft, Midden-Delfland, Westland, Voorschoten, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker - Nootdorp, Wassenaar, Zoetermeer en Den Haag.
Meer weten over hoe we community gericht werken?

 

Missie

Onze missie is om mensen met een psychische kwetsbaarheid te stimuleren en begeleiden om hun eigen mogelijkheden te herkennen en waar te maken, met en voorbij hun kwetsbaarheid. Samen zorgen we dat zij zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen, leven en werken.

Met een stevig (sociaal) netwerk krijgen zij meer grip op hun leven en versterken zij hun veerkracht, op weg naar meer levensgeluk, zoals iemand dat zelf voor ogen heeft.

Visie

Wij vinden dat iedereen een volwaardige plek in de samenleving moet hebben. Ieder mens heeft waarde, doet ertoe en is van betekenis.
Wij zijn er voor mensen met een psychische kwetsbaarheid voor wie het leven en functioneren in de samenleving soms moeilijk is. Samen richten we ons op een leven met perspectief, een goed netwerk, een veilig eigen thuis en werk of dagbesteding: op volwaardig meedoen in de samenleving.
Dit doen wij vanuit de overtuiging dat iedereen, met hulp van anderen, kan leren hoe hij of zij het beste met zijn kwetsbaarheid kan omgaan en een zinvol leven kan leiden, nu en in de toekomst. Daarmee sluiten wij aan op de positieve gezondheidsvisie.

Methodiek 

Steunend Relationeel Handelen (SRH)

Fonteynenburg steunt mensen met psychiatrische problematiek bij hun streven een normaal leven te leiden, bij jou en mij in de straat. Gewoon leven, wonen, werken en leren. Dit is de missie van Fonteynenburg. Om deze missie te ondersteunen hebben we bij Fonteynenburg gekozen voor het SRH (steunend relationeel handelen). Dit hulpmiddel is een erkende begeleidingsmethode in de GGZ en geeft ons een visie, een praktische werkwijze en biedt diverse hulpmiddelen om te werken aan herstel.Het SRH richt zich op het persoonlijk en sociaal herstel van de mensen die door ons worden begeleid. Persoonlijk herstel heeft betrekking op het verwerken van hetgeen wat gebeurd is. Je leert omgaan met de (nieuwe) kwetsbaarheid en oriënteert je op het heden en de toekomst. Sociaal herstel heeft te maken met participatie; hoe kan je meedoen in de samenleving. Wanneer je lang in zorg bent geweest dan ben je lang in de rol van patiënt of cliënt geweest en heb je vaak hulp nodig om weer jouw weg terug naar de samenleving te vinden. Ook van de kant van de samenleving vraagt dit veel, zoals acceptatie en gastvrijheid. Daarom richten we ons niet alleen op de cliënt, maar ook op zijn of haar omgeving.De basisprincipes van het SRH vatten we samen als: presentiegericht, herstelgericht en krachtgericht. Bij presentiegericht werken denk je aan het werken vanuit een gelijkwaardige relatie.De begeleider sluit aan op het herstelproces van de cliënt en ondersteunt de cliënt op bescheiden maar gepaste wijze.  Hierbij richt de begeleider zich op het bieden van ondersteuning bij het persoonlijke en sociale herstelproces. Bij krachtgericht werken zoeken we naar versterking van de mogelijkheden in jou als cliënt en in jouw (natuurlijke) omgeving die een bijdrage kunnen leveren aan het herstel- of ontwikkelingsproces. De begeleidingsvorm SRH sluit goed aan op de Wet maatschappelijke ondersteuning. (Wmo) Deze wet heeft als doel om burgers zo goed mogelijk in staat te stellen om deel te nemen aan de samenleving.

ANBI 

Fonteynenburg is een algemeen nut beogende instelling. Meer informatie

Onze locaties & CJOE's: