Wil jij in gesprek met de vertrouwenspersoon?

Medewerkers van Fonteynenburg werken samen met cliënten aan hun herstel of zijn actief in onze ondersteunende diensten. Soms is er door bijvoorbeeld onduidelijke communicatie of een specifieke gebeurtenis een situatie waarbij je als medewerker met een extern persoon in gesprek wil gaan om te kijken of er bemiddeling nodig is om een oplossing te vinden om op de juiste manier weer samen aan de slag te gaan.

Bemiddeling is een geschikte manier om een lastige situatie weer helder te krijgen. Het is een manier om, in aanwezigheid van een onafhankelijke derde, (weer) in gesprek te komen met elkaar. Het uitgangspunt van bemiddeling zijn vrijwilligheid en vertrouwelijkheid. De bemiddelaar helpt de partijen om een eigen oplossing te vinden, waarmee alle betrokkenen tevreden zijn.

De bemiddelaar zorgt ervoor dat op een prettige manier met elkaar wordt gesproken en dat de gemaakte afspraken worden vastgelegd. Hierbij wordt rekening gehouden met ieders belangen bijvoorbeeld met de verplichtingen vanuit de Wet Verbetering Poortwachter.

De Vertrouwenspersoon

Ellen Boere, verbonden aan Arbo Zeker Plan,
is gespecialiseerd in de bemiddeling bij dit soort situaties.
Medewerkers die hier baat bij hebben kunnen met haar een afspraak maken om in gesprek te gaan.
Zij is bereikbaar via het emailadres e.boere@emergenz.nl
en telefonisch via 06-41437342.

 


Een gesprek kan een oplossing bieden!


Iedereen is
bijzonder

Fonteynenburg is anders, omdat de cliënten, ervaringsdeskundigen en medewerkers dat ook zijn.


BUITENGEWONE MENSEN OP
BIJZONDERE LOCATIES