Howie the Harp Haaglanden

Anton Constandse en Fonteynenburg hebben gezamenlijk een intentieverklaring gesloten met Pameijer om de opleiding Howie the Harp ook voor de regio Haaglanden toegankelijk te maken. Een mooie kans voor mensen met ervaring in psychische kwetsbaarheid om deze professioneel in te zetten. Zo help je anderen!

 


3 juli 2023

Na de verschillende informatiebijeenkomsten en selectierondes die Anton Constandse en Fonteynenburg samen hebben georganiseerd, hebben we acht studenten geselecteerd, die daadwerkelijk de studie gaan starten in september, een deel bij Howie Amsterdam en een deel bij Howie Rotterdam.

Ervaringen delen

De studenten zullen ons vanaf september op de hoogte houden van hun reis naar een officiële titel als ervaringsdeskundige. Hoe ervaren ze de studiedruk, wat komt er op hun pad, en welke mogelijke belemmeringen ervaren ze op weg naar hun diploma?

Nog geen regionale opleiding

De regionale opleiding Howie the Harp Haaglanden is voor nu nog een te hoge ambitie. Toch blijven we ervaringsdeskundigheid een zeer warm hart toedragen. Daarom hebben we het voornemen om in februari weer nieuwe informatiebijeenkomsten en selectierondes te organiseren om mensen in de regio Haaglanden de mogelijkheid te bieden om makkelijker informatie te krijgen en een mogelijke studieplek. Ook bieden we een aantal stageplekken om de studenten te laten ‘meedraaien’ in ons werk.

We wensen de nieuwe lichting Howie studenten natuurlijk heel veel succes!

 

Anton Constandse en Fonteynenburg hadden gezamenlijk een intentieverklaring gesloten met Pameijer om de opleiding Howie the Harp in de regio Haaglanden toegankelijker te maken.

Howie the harp is een opleiding tot ervaringsdeskundige. Je leert persoonlijke ervaringen van enige afstand bekijken en haalt er eigen levenslessen uit. Zo zet je jouw ervaring om naar ervaringskennis. Het is die kennis die jou en jouw medestudenten onderscheidt van klassiek opgeleide hulpverleners. Vanuit ervaringskennis en theoretische kennis werk je toe naar de professionele praktijk. Met een Howie-certificaat kan je direct aan de slag als ervaringsdeskundige of doorstromen naar een MBO-3 of MBO-4 opleiding.

De opleiding ontleend zijn naam aan Howard Geld. Howard was iemand die zijn psychische kwetsbaarheid wist om te zetten in een kracht om anderen te helpen. Samen met de Amerikaanse organisatie Community Access heeft hij de opleiding Howie the Harp ontwikkeld. Tien jaar geleden heeft Pameijer het concept Howie the Harp naar Nederland gehaald en inmiddels heeft Howie leslocaties in Rotterdam, Amsterdam en Tilburg.

Het doel is om op langere termijn te starten met de eerste lichting Haagse Howie the Harpstudenten. De intentieverklaring is getekend door de bestuurders: Marja van Leeuwen (Fonteynenburg), Edwin ten Holte (Anton Constandse) en Jan Alblas (Pameijer).

Wil je meer weten over de mogelijkheden van Howie the Harp als studie, of zoek je mogelijkerwijs geschikte ervaringsdeskundigen om in jouw organisatie in te zetten? Kom naar één van onze informatiebijeenkomsten:

Neem voor meer informatie over deze opleiding gerust contact op met Eveline Fortanier via e.fortanier@stichtingantonconstandse.nl