medezeggenschap

Bij Fonteynenburg sta je als cliënt centraal. Ook bij beslissingen in de organisatie. Zo schuiven bij al onze belangrijke overlegstructuren en beslismomenten cliënten aan en nemen actief deel. Want écht samen maken we mogelijkheden waar.


Fonteynenburg heeft een Ondernemingsraad

Medezeggenschap; het recht om mee te beslissen over zaken waarbij je betrokken bent. Dat is een groot goed binnen onze organisatie!

Fonteynenburg is een organisatie waar 250 medewerkers werken en de ondernemingsraad is actief met maar liefst 7 leden. De ondernemingsraad behartigt de belangen van de organisatie vanuit het perspectief van de medewerker. Daarom staan wij ook in nauw contact met onze achterban en werken wij met commissies:

  • P&O/HRM (SPP/Duurzame inzetbaarheid)
  • Arbo (RI&E, Brandveiligheid)
  • Financiën (Maraps , begroting, jaarrekening, accountsverklaring)

Meer weten? Mail naar ondernemingsraad@fonteynenburg.nl

 


Buitengewone mensen op
bijzondere locaties!