Vergoedingen en kosten

Voor elke begeleidingsvorm geldt een eigen bijdrage. De hoogte van deze bijdrage is inkomensafhankelijk en verschilt dus per persoon. Soms is het persoonlijk budget niet toereikend. Dan kijken we samen naar mogelijke subsidies en vergoedingsmogelijkheden.

Meer weten over financieringsvormen?
Neem contact op met onze Zorgtoeleiding.


Buitengewone mensen op
bijzondere locaties!