mogelijkheden waarmaken

Wij begeleiden en helpen organiseren op de gebieden waar jij dat nodig vindt. Met jouw krachten en mogelijkheden bouwen we samen aan jouw herstel. Gestructureerd en stap voor stap. Samen kleuren we de wereld mooier!


Onze Methodiek

Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen (SRH):

Fonteynenburg steunt mensen met psychiatrische problematiek bij hun streven een normaal leven te leiden, bij jou en mij in de straat. Gewoon leven, wonen, werken en leren. Dit is de missie van Fonteynenburg. Om deze missie te ondersteunen hebben we bij Fonteynenburg gekozen voor het SRH (systematisch rehabilitatie gericht handelen). Dit hulpmiddel is een erkende begeleidingsmethode in de GGZ en geeft ons een visie, een praktische werkwijze en biedt diverse hulpmiddelen om te werken aan herstel.

Het SRH richt zich op het persoonlijk en sociaal herstel van de mensen die door ons worden begeleid. Persoonlijk herstel heeft betrekking op het verwerken van hetgeen wat gebeurd is. Je leert omgaan met de (nieuwe) kwetsbaarheid en oriënteert je op het heden en de toekomst. Sociaal herstel heeft te maken met participatie; hoe kan je meedoen in de samenleving. Wanneer je lang in zorg bent geweest dan ben je lang in de rol van patiënt of cliënt geweest en heb je vaak hulp nodig om weer jouw weg terug naar de samenleving te vinden. Ook van de kant van de samenleving vraagt dit veel, zoals acceptatie en gastvrijheid. Daarom richten we ons niet alleen op de cliënt, maar ook op zijn of haar omgeving.

De basisprincipes van het SRH vatten we samen als: presentiegericht, herstelgericht en krachtgericht. Bij presentiegericht werken denk je aan het werken vanuit een gelijkwaardige relatie.

De begeleider sluit aan op het herstelproces van de cliënt en ondersteunt de cliënt op bescheiden maar gepaste wijze.  Hierbij richt de begeleider zich op het bieden van ondersteuning bij het persoonlijke en sociale herstelproces. Bij krachtgericht werken zoeken we naar versterking van de mogelijkheden in jou als cliënt en in jouw (natuurlijke) omgeving die een bijdrage kunnen leveren aan het herstel- of ontwikkelingsproces. De begeleidingsvorm SRH sluit goed aan op de Wet maatschappelijke ondersteuning. (Wmo) Deze wet heeft als doel om burgers zo goed mogelijk in staat te stellen om deel te nemen aan de samenleving.


Buitengewone mensen op
bijzondere locaties!