Marja van Leeuwen over uitstel doordecentralisatie

Eerder deze week werd duidelijk dat de invoering van het woonplaatsbeginsel beschermd wonen wordt uitgesteld. Marja van Leeuwen, directeur-bestuurder van Fonteynenburg hoopt dat van dit uitstel ook afstel komt.

‘Een belangrijk deel van ons menszijn is biologisch bepaald’, zegt Marja van Leeuwen. ‘Met al onze culturele en technologische ontwikkeling zijn we nog steeds gewoon zoogdieren die bij elkaar kruipen voor warmte, liefde, troost enzovoort, net zoals dieren in kuddes en roedels doen.’ Hier sluit Community Next bij aan: ‘Deze visie op Beschermd Wonen & Begeleiding heeft als hoofdgedachte dat mensen floreren in groepen. Dat iedereen een betekenisvol leven kan leiden, als ze maar op de juiste plek zitten.’ De community is idealiter een omgeving waarin iedereen erbij hoort, iedereen meedoet.

‘Het stelsel ziet psychisch kwetsbare mensen niet als individuele mensen, maar als groep, die moet worden doorgedecentraliseerd met hulp van een woonplaatsbeginsel. Opgeknipt in verschillende domeinen van het stelsel.’ En zo verwordt de mens tot een financieringsvraagstuk. Dit heeft ook effect op de toenemende wachtlijsten in de GGZ, veronderstelt Van Leeuwen.

‘Het woonplaatsbeginsel en doordecentralisatie zijn systeemoplossingen voor een zelf gecreëerd probleem. Het indelen van individuen in groepen is menselijk, maar is in dit geval niet vanuit de leefwereld bedacht maar vanuit de systeemwereld’, zegt Marja. ‘Als er meer vanuit vertrouwen en vanuit de mens was gedacht, had dat veel administratieve lasten kunnen voorkomen – met alle bijkomende kosten.’ Dat de zorg duur is, is zo bezien niet gek.

Het volledige artikel op de website van Valente, lees je hier