Cliënten met een justitieverleden

Fonteynenburg biedt begeleiding thuis, participatie, educatie en mogelijkheden voor beschermd wonen. Wen-Werken vanuit detentie bij ons participatiecentrum CJOE@Beukenbos, voorafgaand aan wonen en/of begeleiding is ook een mogelijkheid.

Cliënten uit andere regio’s zijn in principe ook welkom bij Fonteynenburg.
Al onze begeleiding is gericht op zoveel mogelijk herstel en bij voorkeur volledige, zelfstandige volwaardige terugkeer in de maatschappij. Je vindt ons begeleidingsprogramma in het Informatiesysteem forensische zorg (Ifzo).

Samen komen we tot betere resultaten

Omdat er vaak meer zaken spelen bij cliënten dan de psychische kwetsbaarheid richten we ons graag met onze partners aan alle leefgebieden waar problemen zijn. Daarom werken we tijdens de begeleiding samen met andere forensische aanbieders en zorgverleners in de keten. Bijvoorbeeld met GGZ-organisaties, schuldhulpverlening, gemeenten en het Veiligheidshuis Haaglanden.

Aanmelden

Je kunt iemand bij ons aanmelden via het Informatiesysteem forensische zorg (Ifzo). Onze Zorgtoeleiding neemt de aanvraag in behandeling en is bereikbaar via 088 - 50 50 101 en per e-mail: zorgtoeleiding@fonteynenburg.nl. Voor meer informatie kun je ook bij hen terecht.

IK VOEL ME GOED


Buitengewone mensen op
bijzondere locaties!