KWALITEIT IN ZORG

Fonteynenburg  is ISO gecertificeerd.
Deze toetsing zorgt ieder jaar weer voor verbetering van onze zorg.
Kijk voor meer informatie over ISO certificering in de zorg op www.certificatieindezorg.nl/


Uit het onderzoeksrapport

Fonteynenburg is in staat de kwaliteit van zorg zichtbaar te maken en systematisch te bewaken, te beheersen en te verbeteren. Met andere woorden: de zorg is afgestemd op de behoefte van klanten en doeltreffend en doelmatig georganiseerd. Hierbij worden zowel de norm, wet- en regelgeving, sectorvereisten als de organisatie eigen afspraken als uitgangspunt gebuikt.


Onderzoeksverantwoording

Kwaliteit zichtbaar maken, dat is de opdracht van het auditteam. Kwaliteit draait niet om de norm of om ‘het kwaliteitssysteem’, maar om de waarde creatie voor de klant (klantwaarde) die de organisatie voortbrengt. Door kwaliteit zichtbaar te maken, is de organisatie in staat om de waarde en potentie van mens en organisatie beter te benutten. ISO9001 en daarvan afgeleide standaarden vormen een bruikbaar en bewezen kader om (kwaliteit) effectief te organiseren en biedt gemeenschappelijke taal en uitgangspunten.

Dit certificatieonderzoek heeft plaatsgevonden conform de uitgangspunten van NEN17021 Conformity assessment - Requirements for bodies providing audit and certification of management systems. In deze norm zijn eisen gesteld aan onder andere: onpartijdigheid, vertrouwelijkheid, samenstelling van het auditteam, kwalificaties van het auditteam, het uitbesteden van activiteiten en klachtenafhandeling. De bepaling van audittijd heeft plaatsgevonden conform Mandatory Document 5, Mandatory Document For Duration of QMS and EMS Audits van het International Accreditation Forum (IAF, zie www.iaf.nu).

Het beeld van de dienstverlening ontstaat vanuit gesprekken met klanten, medewerkers, het bijwonen van activiteiten, het inzien en bespreken van relevante informatie, de algehele indruk en steekproeven op specifieke onderwerpen en locaties. Hiermee is bewijs verzameld over de bijdrage van de organisatie aan de waardecreatie. Daarnaast wordt beoordeeld of de organisatie voldoet aan relevante eisen vanuit de sector en wet- en regelgeving die van invloed zijn op de dienstverlening aan klanten.


Certificatievoorwaarden

Om voor certificatie in aanmerking te komen en de certificatie te behouden, toont Fonteynenburg aan dat zij in staat is om op consistente wijze (zorg)diensten te leveren die voldoen aan relevante eisen, behoeften en verwachtingen van klanten en van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Daarbij maakt zij de kwaliteit van zorg zichtbaar, te monitoren en waar nodig of gewenst, verbetert zij deze. De certificering is geldig tot en met 2019 en wordt dan opnieuw getoetst.

Kijk voor meer informatie over ISO certificering in de zorg op www.certificatieindezorg.nl/