Ervaringsdeskundige Nick

"Oordeel niet en werk vooral sámen!"

Nick is sinds vorig jaar vast in dienst bij CJOE@Zoetermeer als Ervaringsdeskundige

Nick heeft zelf ervaren hoe je door een paar verkeerde keuzes langzaam afglijdt en zo van de ene in de andere verslaving terecht kan komen. Gamen, drugs, drank het kan allemaal. Je  netwerk is op dat moment vooral gericht op het verkrijgen van je benodigde middelen en het zoeken naar soortgenoten. In je netwerk blijf je veilig weg van de boze buitenwereld. Dat je niet vooruit, maar vooral achteruit gaat merk je niet…

Zo is Nick op een bepaald moment uiteindelijk opgenomen in een kliniek. Het ging niet meer, hij wilde eigenlijk een overdosis om zijn lijden te stoppen. Vanaf dat moment heeft hij, waarschijnlijk onbewust, gekozen om te werken aan zijn eigen herstel. Een lang traject van vallen en opstaan volgde waarin hij stapsgewijs terug klom naar zijn eigen zelfstandige leven. Zo brak hij ook met zijn oude netwerk, hij wilde uit de negatieve spiraal stappen. Hij kon weer naar huis en bleef vrij van alle verslavingen, maar echt werken aan herstel, dat redde hij niet alleen. De oude verleidingen van games en drugs lagen nog steeds binnen handbereik.

Op een bepaald moment greep zijn familie in, omdat zij ook zagen dat het nog steeds niet goed met hem ging. Hij werd toen naar een zogenaamd Safe House gebracht waar hij wel de ruimte en rust vond om te werken aan zijn herstel. Zo ging hij vooruit door trainingen en groepsleren; hij werd meer en meer zeker van zichzelf. Vervolgens wilde hij nog één ding leren voordat hij zelfstandig kon gaan wonen, hij wilde leren koken. In zijn laatste fase van herstel kwam hij bij ons op locatie de Voorburcht terecht. Door alle trainingen, bijeenkomsten en herstelgroepen leerde hij weer nieuwe mensen kennen waar hij een nieuw (herstel) netwerk mee opbouwde.

Ervaringsleren of leren van ervaringen

Een van de medewerkers bij de Voorburcht wees hem op de opleiding Ervaringsdeskundige bij Howie the Harp. Een opleiding waar je leert om je ervaringen in te zetten voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Zo kon hij nog iets doen met zijn eigen verhaal. Door een stage kwam hij terug bij Fonteynenburg, eerst als klusser en vervolgens bij ons CJOE Participatie & Educatiecentrum in Zoetermeer. Het beviel hem zo goed dat hij eind vorig jaar na zijn afstuderen heeft besloten om vast in dienst te blijven bij de organisatie in de rol als ervaringsdeskundige op de CJOE!

“Niets moet, alles mag, ze vertrouwen me!”

Voor hem is de ervaringsdeskundige degene die het beste aansluit bij de belevingswereld van een cliënt. Of liever gezegd, de deelnemer of bewoner, cliënt vindt hij een naar woord. “Door  gelijksoortige ervaringen te delen merk je snel dat je dezelfde taal spreekt. Dat geeft vertrouwen.” Hij weet als geen ander hoe belangrijk het is om naar een bewoner te luisteren, echt te luisteren, voordat je als begeleider aan de slag gaat. Zo werk je samen gelijkwaardig aan herstel.

Nick: “Ik vraag een CJOE deelnemer altijd wat hij of zij wil doen. Daar anticipeer ik op. Soms organiseren we een activiteit of bieden we ruimte voor eigen inbreng. Zo passen we ons participatie aanbod aan op de vraag van de cliënt, herstelgericht en community gericht.”

Dat laatste is nog sterk in ontwikkeling, maar Nick ervaart zelf ook de voordelen van een goed eigen netwerk. Samen werken aan herstel kan hij ook met zijn vrienden thuis, zijn vriendin en familie zijn er als vangnet voor hem wanneer het minder gaat. Hij durft zijn emoties te delen. De deelnemers van de CJOE wisselen onderling ook ervaringen uit en vragen elkaar soms advies. “Herstellen doe je samen, als het even moeilijk is sta je niet alleen. Daarom vind ik de CJOE een mooie plek om écht samen aan de slag te gaan.’  

De straat op!

Nick wil zich ook hard maken voor een bredere verbinding met de buurt. De straat op, in gesprek met buurtgenoten om te zien wie er nog meer gebaat is bij onze CJOE activiteiten. Zo versterken we elkaar. Een betere band met de buurt brengt ook onze mogelijkheden dichter bij kwetsbare mensen die nu nog onzichtbaar zijn voor ons, in de wijk.

Een ontdekkingsreis gaat door…

Binnen Fonteynenburg en eigenlijk ook daarbuiten, merkt hij dat mensen vaak niet weten wat ze met Ervaringsdeskundigen “aan moeten”. Er ontbreekt verbinding, we moeten nog een brug slaan naar de begeleiders binnen de organisatie maar ook naar buiten, de wijk in en naar de lokale politiek. Samenwerken is soms lastig maar biedt meer aan buurtbewoners, deelnemers en cliënten. Zo nemen de ervaringsdeskundigen al actief deel aan het wijkteam van GGZ Rivierduinen en voeren ze gesprekken met politie en lokale huisartsen. Daarnaast bieden ze ook hersteltrainingen zoals de WRAP, WMEE Herstellen doe je zelf en herstelwerkgroepen in de wijk aan

Nieuwe kansen voor de ervaringsdeskundigheid?

Na het afronden van zijn opleiding wil Nick uiteindelijk aansluiten op de nazorg. Nazorg bij vertrek van een kliniek bijvoorbeeld, is niet voldoende georganiseerd, zo ervoer hij zelf. Na een opname in bijvoorbeeld de afkickkliniek, is er weinig vervolgbegeleiding, de overgang is gigantisch. Daar wil Nick op inspringen, gelijk starten met de begeleiding, nog voor de deur naar buiten.  Er vallen teveel mensen terug door het gat tussen begeleiding in de kliniek en de stap naar buiten, met terugval en zelfs zelfdoding als gevolg. Daar wil Nick iets aan doen. Zo brengen uiteindelijk zijn ervaringen hem toch vooruit, en dat niet alleen; hij helpt in zijn werk ook een heleboel mensen op weg naar herstel!