Kwaliteitsrapport 2017

Stichting Ribw Fonteynenburg had in 2017 capaciteit voor 7 cliënten met een Wlz indicatie, in totaal hebben we aan 10 cliënten zorg verleend in het kader van de Wlz. Het aantal cliënten dat valt onder het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg is minder dan 5% van het totale cliëntenbestand van Fonteynenburg.

Onze cliënten hebben veelal een Wmo indicatie voor Beschermd Wonen of Begeleiding Thuis of een indicatie vanuit de Dienst Justitiële Inrichtingen. We streven naar een zelfde kwaliteitsniveau in begeleiding voor al onze cliënten, los van welk kwaliteitskader of welke kwaliteitseisen er extern gelden. Onderstaand kwaliteitsrapport gaat dan ook niet alleen over onze Wlz cliënten, maar betreft alle cliënten van Fonteynenburg.
In 2017 hebben we het eigen Kwaliteitskader van Fonteynenburg (“Kwaliteit als resultaat van verbinding”) vastgesteld. Vanuit de Raad van Toezicht is een commissie Kwaliteit & Veiligheid actief die via locatiebezoeken