Wat bieden wij?

Jij hebt de regie!

Wij ondersteunen je bij jouw persoonlijke herstelproces.
Herstel is iets van jou en het begeleiden van dit proces
is iets waar wij goed in zijn.
Samen met jou kijken we naar de mogelijkheden
in plaats van de onmogelijkheden.
We doen dit stap voor stap. Samen kleuren we de wereld mooier.


Herstelprogramma

Fonteynenburg werkt volgens de methode van Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen(SRH). Bij deze methode werken we onder meer aan het leren omgaan met je kwetsbaarheid, het versterken van je eigen kracht en die van je sociale netwerk en aan het verbeteren van je kwaliteit van leven. Om de visie en methode van het SRH goed in te zetten en zelfs verder uit te breiden hebben we deze bij Fonteynenburg vormgegeven als herstelprogramma voor de cliënten. Naast de standaard begeleiding is in dit programma een ruime keuze aan herstel ondersteunende activiteiten en trainingen opgenomen die jijzelf kan kiezen en gebruiken. Zo kies je zelf wat en wanneer je inzet voor je herstel en werk je vanuit eigen inzet en motivatie.

Wij geloven en vinden bij Fonteynenburg dat dit herstelprogramma jouw eigen regie als cliënt ten aanzien van jouw herstel pas echt vergroot, dit door heel direct tussen de cliënt, het netwerk en medewerker(s) afspraken te maken en te monitoren: jij bepaalt als cliënt, de begeleider adviseert en ondersteunt op basis de fase van herstel. Daarnaast geeft het programma een mooi overzicht van al onze begeleidingsmogelijkheden. We begeleiden op alle domeinen, denk hierbij aan: wonen, werken, leren, recreëren, gezondheid, relaties, persoonlijke zorg en veiligheid.

Bij het werken aan herstel via dit herstelprogramma weet je als cliënt en begeleider goed waar je staat in de fase van je herstel en kun je rekenen op een breed aanbod om hier verder mee te komen. Duidelijke en transparante begeleiding!


Wij begeleiden…

Als cliënt werk je samen met een begeleider aan herstel; zo maken we optimaal gebruik van elkaars mogelijkheden. Fonteynenburg biedt begeleiding op maat, want iedereen is anders. We bieden begeleiding op het gebied van:

 

Wonen


Verbinding met de buurt

Wij begeleiden bij het vinden van nieuwe sociale omgangsvormen, buurtcontacten en het opzetten van een lokaal netwerk. Sociaal huurgedrag valt hier ook onder.

Financieel op orde

We begeleiden en werken samen aan een goed budgetbeheer. Bijvoorbeeld om(op tijd) rekeningen te betalen en het op orde hebben van de financiën.

Huishouden en hygiëne

Ook in het huishouden kan je als cliënt aan de slag met een begeleider. Samen oefenen we met het systematisch schoonhouden van het huis, wassen en stofzuigen en alles dat nodig is om het huis op orde te houden.

Sociale controle

Soms weet je niet precies wat er allemaal komt kijken bij zelfstandig wonen en kan bijvoorbeeld de sociale omgang met de mensen in de buurt nog moeizaam verlopen. Wij nemen – samen– maatregelen om overlast te voorkomen of om tijdig in te grijpen. Soms bemiddelen we ook bij conflicten.

Administratie

Het bijhouden van een overzichtelijke administratie is lastig. Normaal, maar met een psychische kwetsbaarheid is dit soms nog moeilijker te beheren. Onze herstelbegeleider oefent met jou als  cliënt hoe je zelfstandig je administratie kan inrichten en bijhouden.


Budgetplan

Door middel van een budgetplan zorgen we samen voor een overzicht van inkomsten en uitgaven en kijken we samen naar de besteding van het huishoudgeld. Door een heldere administratie is het makkelijker om de financiële gevolgen te zien van bepaalde besluiten. Dit biedt ruimte voor verandering en verbetering van het budgetbeheer.

Professionele administratieve ondersteuning

Soms brengen we cliënten in contact met een professionele ondersteuner op het gebied van budgetbeheer of bewind voering wanneer de situatie daarom vraagt. Wanneer het inkomen van de cliënt erg laag is of er niet is dan begeleiden we bij het verwerven van inkomen. Dit varieert van het aanvragen van fondsen en uitkeringen tot het regelen van schuldhulpverlening.

Participatie en Educatie

Vaak is het lastig om zelfstandig een goede dagbesteding te vinden. Fonteynenburg biedt speciale Participatie & Educatie centra waar cliënten individueel en in groepsvorm kunnen werken aan herstel door opleiding, training en ontmoeting. We bieden onder de  naam CJOE@ op vier verschillende plaatsen participatiemogelijkheden. Lees meer over CJOE.


Sociaal netwerk en relaties

Wij bieden ondersteuning bij het opbouwen en onderhouden van persoonlijke contacten. Deels door ontmoeting via onze participatiecentra en deels door individuele ontmoetingen begeleiden we cliënten bij het bouwen aan hun sociale netwerk. We bieden de personen uit het bestaande netwerk van de cliënt ook communicatietraining zodat er weer meer mogelijkheden komen tot verbinding door kennis en begrip voor de situatie van de cliënt.

Mantelzorg

Soms heeft een cliënt voor korte of langere tijd mantelzorg nodig. Fonteynenburg helpt bij het betrekken van de personen uit het sociaal netwerk van de cliënt die als mantelzorgers kunnen bijspringen. Wij verzorgen speciale trainingen en begeleiding voor deze personen zodat ook zij met de cliënt samen nog meer mogelijkheden waar kunnen maken.

Verzorging en zelfredzaamheid

Fonteynenburg biedt ook mogelijkheden voor begeleiding bij de zelfstandig persoonlijke verzorging (zoals douchen en scheren).  


Huishouding

Daarnaast werken we samen een plan uit om zelf de huishouding te verzorgen. We verzorgen uitleg en begeleiding bij schoonmaak en boodschappen doen. Samen werken we ook aan het zelf beheren en gebruiken van medicatie. Simpele maar belangrijke stappen op weg naar herstel en meer zelfredzaamheid.

Huiselijk geweld

Wanneer wij huiselijk geweld signaleren dan maken wij daar zo nodig melding van volgens de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Daarnaast zetten wij de benodigde zorg in gang voor de betrokken personen.

Vinger aan de pols

Fonteynenburg onderhoudt intensief contact met gezinnen waar huiselijk geweld voorkomt. We brengen meerdere bezoeken en intensiveren het contact. Door het ontwikkelen van communicatievaardigheden en gesprekstechnieken proberen we de situatie van het gezin verder te stabiliseren.