Specifieke Doelgroepen

Fonteynenburg begeleidt mensen met een psychische kwetsbaarheid, soms in
combinatie met andere problematiek. Zo begeleiden we ook:


Cliënten met een verslaving

Heb je een verslaving, dan ben je welkom bij Fonteynenburg. Wij begeleiden mensen met een verslaving. Bij een harddrugsverslaving moet je dan wel in remissie zijn voor aanmelding bij Fonteynenburg. In remissie zijn betekent:

  • Wanneer je je als cliënt aanmeldt of wordt aangemeld mag je minimaal 6 maanden vóór de plaatsing geen harddrugs meer gebruikt hebben. Dit is aantoonbaar op grond van regelmatige bloed/urinecontroles.
  • Je bij aanmelding minimaal 6 maanden onder behandeling staat én blijft gedurende je begeleiding door Fonteynenburg.
  • Je voldoende gemotiveerd bent en blijft om geen harddrugs meer te gebruiken gedurende je begeleiding door Fonteynenburg.

 


Dove en slechthorende cliënten

Ben je auditief gehandicapt dan krijg je bij onze locatie De Startbaan in Zoetermeer specifiek afgestemde begeleiding. Onze ervaren dove en horende herstelbegeleiders zijn geschoold in de Nederlandse Gebarentaal. De Startbaan biedt naast beschermd wonen in Zoetermeer ook mogelijkheden voor begeleiding bij jou thuis.


Cliënten met een justitieverleden

Fonteynenburg biedt cliënten met een psychische kwetsbaarheid en een justitieverleden mogelijkheden om beschermd te wonen In Rijswijk bij locaties Wisselspoor en De Beukenhof. In Den Haag kunnen zij beschermd wonen op onze locatie Ypendael in Ypenburg en ook in Zoetermeer en Leidschendam- Voorburg zijn diverse mogelijkheden. Daarnaast bieden wij begeleiding bij cliënten thuis in de regio Haaglanden.

Aanmelding
De reclassering of casemanagers vanuit de gevangenis  kunnen je aanmelden bij Fonteynenburg.

Na je aanmelding
Nadat we je aanmelding hebben doorgenomen met je toezichthouder of behandelaar nodigen we je uit voor een intakegesprek. Daarbij bespreken we samen wat er mogelijk is voor jou bij Fonteynenburg en wat er nodig is om ervoor te zorgen dat het weer goed met je gaat.

Jij bent het uitgangspunt
Bij de begeleiding kijken we altijd naar jouw specifieke omstandigheden. Vaak spelen meerdere factoren een rol. Misschien is er ook sprake van een verslaving, werkloosheid of zijn er zorgen over geld. Wij kijken altijd naar het hele plaatje en begeleiden je zowel bij je psychische kwetsbaarheid als bij het vinden van een goede dagbesteding of werk. Op weg naar een zelfstandig, prettig leven in de maatschappij en goede sociale contacten

Familie en naasten
Wij werken nauw samen met de reclassering en andere organisaties waarmee jij te maken hebt. Ook betrekken we je familie en naasten bij de behandeling en begeleiding, als jij dat goed vindt tenminste. Zij kunnen vaak een waardevolle bijdrage leveren aan je begeleiding.

 


Cliënten met een licht verstandelijke beperking

Op de Fonteynenburg locaties Wisselspoor en de Beukenhof in Rijswijk bieden wij Beschermd wonen in een groep voor cliënten met een psychiatrische aandoening in combinatie met een licht verstandelijke beperking. Ook bieden wij Begeleiding thuis voor deze doelgroep in de hele regio Haaglanden.


Heb je vragen over de verschillende begeleidingsvormen, of wil je in gesprek over de mogelijkheden
voor jouw eigen situatie? Neem contact op met onze zorgtoeleiding!   


Iedereen is
bijzonder

Fonteynenburg is anders, omdat de cliënten, ervaringsdeskundigen en medewerkers dat ook zijn.Buitengewone mensen op
bijzondere locaties!