Mantelzorgconvenant

Het Mantelzorgconvenant biedt betere ondersteuning om overbelasting te voorkomen.

 

De gemeente Leidschendam-Voorburg en dertien partners, waaronder Fonteynenburg ondertekenden op 7 februari 2019 het Mantelzorgconvenant.
Mantelzorgen is een mooie, maar ook zware taak. Daarom vinden de ondertekenaars van het convenant het belangrijk om mantelzorgers zo goed mogelijk te ondersteunen en overbelasting te voorkomen. Dit doen zij onder meer met ambassadeurs en een project speciaal voor jonge mantelzorgers.

Met het convenant spreken de ondertekenende partijen met elkaar af dat zij zich de komende drie jaar sterk maken voor een nog betere ondersteuning van mantelzorgers. Zo worden mantelzorgers nog vaker betrokken bij het opstellen van zorgplannen, zodat er meer rekening gehouden kan worden met hun mogelijkheden en inzetbaarheid. Ook werken ze samen aan een nieuw project gericht op jonge mantelzorgers: kinderen en jongeren die opgroeien met zorgen voor of over een naaste, vaak binnen een gezinssituatie. Woej werkt samen met Sport en Welzijn en andere partijen aan een aanbod specifiek voor deze doelgroep. Denk aan ontspannende- en ontmoetingsactiviteiten, voorlichting aan beroepskrachten en aan de jongeren zelf, individuele coaching  en de mogelijkheid tot één-op-één aandacht door middel van een maatje. Daarnaast benoemen alle organisaties een eigen ‘ambassadeur’, die in de gaten houdt of er genoeg oog is voor mantelzorgers. Het ondersteuningsaanbod en voorzieningen voor respijtzorg worden nog meer afgestemd op de behoefte van mantelzorgers en er wordt meer bekendheid aan gegeven. Daarnaast blijven de partners waardering tonen voor de inzet van mantelzorgers, bijvoorbeeld door de Mantelzorgwaardering vanuit de gemeente en tijdens de Dag van de Mantelzorg.