Kwaliteitsrapport 2018

Wlz-cliënten kunnen bij Fontenenburg rekenen op passende begeleiding midden in de wijk. Cliënten kunnen daardoor zoveel mogelijk deelnemen aan de samenleving en ook stappen maken in hun herstel, hoe groot of klein ook. Hierover zijn we veel in gesprek met hen. Wat is de kwaliteit van hun leven en hoe kunnen we die vergroten.

Voor ongeveer 5% van de cliënten van Fonteynenburg is het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg van toepassing. Daarom heeft dit Kwaliteitsrapport 2018 niet alleen een focus op de Wlz-cliënten, maar gaat het over alle cliënten van Fonteynenburg.
Vanuit ons kwaliteitskader “Kwaliteit als resultaat van verbinding” (2017) streven we naar een zelfde niveau van de kwaliteit van begeleiding voor al onze cliënten. Als wij spreken over kwaliteit, hebben wij het over het resultaat dat voortkomt uit de herstelgerichte begeleiding. Het uitgangspunt voor dit resultaat is de verbinding, de samenwerkingsrelatie, tussen de cliënt en begeleider(s). Zeggenschap, herstelgericht werken en eigen regie zijn drie belangrijke pijlers binnen de werkwijze van Fonteynenburg, waarbij het werken met de methodiek SRH (Systematisch Rehabilitatiegericht handelen) naadloos aansluit. Dit is onze basis.