Inspirerende brainstorm met Erik Dannenberg

Inspiratie, ontmoeting en vervolgafspraken

 

Vertegenwoordigers van gemeenten in de regio Haaglanden, zorgaanbieders en woningcorporaties brainstormden op dinsdagmiddag 19 maart met elkaar over een belangrijk onderwerp: Hoe kunnen we het risico van inwoners met een psychische kwetsbaarheid en een forensische achtergrond bij de overgang vanuit een beschermde omgeving zoveel mogelijk beperken?
De bijeenkomst was een initiatief van Fivoor, de gemeente Den Haag, het Veiligheidshuis en Fonteynenburg.

Een plek in een inclusieve samenleving
Erik Dannenberg, voorzitter van de adviescommissie ‘Toekomst Beschermd Wonen’ presenteerde zijn visie in klip-en-klare termen en modellen. Het klinkt ook heel logisch: “Mensen een plek geven in een inclusieve samenleving, ook als zij sociale, psychische of psychiatrische problemen hebben.”
Maar de praktijk is weerbarstig. Schotten tussen de diverse domeinen zitten bijvoorbeeld in de weg. Geld is vaak een probleem en het continu doorverwijzen en verhuizen van cliënten is over het algemeen ook niet bevorderlijk voor herstel. “Georganiseerde terugval” volgens Erik Dannenberg.

Contact gezocht
Forensisch deskundige Petra Schaftenaar vertelde over de positieve resultaten die geboekt worden op recidive door het aanhouden van contact, na vrijlating uit de gevangenis. Sophie Koek van Fivoor deelde haar visie op forensisch wonen en Sophie Houtzager lichtte de opzet van Beschermd Thuis en Wen-werken van cliënten met een forensische titel vlak voor hun komst naar Fonteynenburg toe.

Vervolgafspraken

Tijdens de brainstorm kwamen veel goede initiatieven in de regio Haaglanden naar voren, zowel van gemeenten als van zorgaanbieders. Interessant en leerzaam om te delen.
De ontmoeting tussen de disciplines vanuit een verschillend perspectief leidde tot een aantal vervolgafspraken tussen deelnemers om acties gezamenlijk verder op te pakken. Een geslaagde middag!

Inspirerende brainstorm met Erik Dannenberg