Aandacht voor de GGZ cliënt!

Nu iedereen het heeft over onze zorgmedewerkers, waar ik uiteraard ook
heel erg trots op ben,wil ik ook aandacht vragen
voor onze (GGZ) cliënten die beschermd wonen
in een groep of begeleiding
bij hen thuis ontvangen.
In tijden van Corona kunnen onze cliënten
angstig of onzeker zijn.

Een verstoord dagritme en minder sociale contacten spelen hen parten.
Van onze medewerkers hoor ik dat juist deze kwetsbare groep zich over het algemeen aan alle richtlijnen en maatregelen houdt.
Anderen in de samenleving kunnen daar een voorbeeld aan nemen. Onze cliënten ontvangen hun begeleiding nu op een andere manier en vaak op afstand.
Ga er maar aan staan…
Ik maak een diepe buiging voor deze kwetsbare mensen die zich in al het ´Corona-geweld´ zo goed staande weten te houden!

Marja van Leeuwen
Directeur-Bestuurder

De impact van de coronacrisis op onze cliënten is groot